Postkasser er gode

Posten har til formål at levere mail til det rigtige tidspunkt og med god adgang til vores modtagere. Derfor er vi afhængige af din placering af postkassen og korrekt mærkning af postkassen.

Vigtigt, når du opretter din postkasse

Postkasse og vedhæftning (stand, spænde eller lignende) er privat ejendom og ejerens ansvar med hensyn til køb, opsætning og vedligeholdelse samt omkostninger i forbindelse hermed. Det er vigtigt, at postkassen er korrekt fastgjort.

Åbningslåget skal være 100-120 cm fra jorden og skal kunne åbnes helt. Postkassens placering bør ikke resultere i trafikfarlige situationer, og skal være let tilgængelige udefra på din ejendom.

Postkasser på en almindelig postkasse skal placeres i nummerrækkefølge med det laveste nummer først.

Mail modtager er ansvarlig for at give god adgang til postkassen med skovl sne, slibning, rydning buske, skraldespand og meget mere.

Når du opretter en ny postkasse eller almindelig postkasseholder, har vi brug for en anmodning fra dig, hvor du vil placere kassen / boksene.

Postkasser er godt at have i system

Vil du flytte en postkasse? Udfyld formularen og send.

Postboksens beliggenhed er reguleret af transport- og kommunikationsministeriet i posttjenesteloven og postforordningerne.

Postkasser er gode at have

Læs også: Her er vores mailbox system anbefalinger

Placeringsbestemmelser

I tætbefolkede områder ved havn eller indkørsel til ejendom eller op til 100 meter udenfor havneopkørsel. Afsluttende placering inden for denne afstandsramme og mulig indsamling på fælles punkter er besluttet af Posten.

I spredte områder ved havn eller indkørsel til ejendom eller op til 250 meter udenfor havn / indkørsel. Afsluttende placering inden for denne afstandsramme og mulig indsamling på fælles punkter er besluttet af Posten.

I boligblokke og rækkehuse ved fælles indgang, medmindre andet er egnet til postmanden.

Fysisk handicappede, der ikke med rimelighed kan forventes at have adgang til leveringspostkassen for permanent ophold året rundt, skal få deres mail nærmere end angivet i ovenstående regler, hvis andre husstandsmedlemmer ikke kan hente posten.

Leveringspostkassen skal anbringes ved husets hoveddør, hvis det er nødvendigt af behovet.

Du kan bruge postboksbevægelsesformularen til at søge om dette. Posten kan kræve dokumentation for nedsat mobilitet, herunder lægeattest.

Når særligt spredte beboere eller virksomheder leverer urimeligt dyre omkostninger, kan Posten anmode ejeren af ​​postkasser om at flytte postkassens placering længere væk end angivet i ovenstående regler.

Postkasser er til at blive sat i system

Hytter og sæsonhuse

Hvis postkasser er oprettet til hytter eller sæsonhuse, skal disse placeres ved nærmeste regelmæssige stop på postmanruten, medmindre andet er aftalt med Posten.

Mærkning af din postkasse

Mail-modtager skal mærke postkassen med sit navn eller anden unik identifikation til alle, der vil modtage mail i postkassen.

Mærkning placeres fortrinsvis på forsiden af ​​postkassen og ikke på låget. Postkasser, der er placeret med andre postkasser, skal også mærkes inde i låget.

Hvis postkassen ikke er tilstrækkeligt mærket, kan mail sendes til gengæld for afsenderen.

Har du brug for et nyt tegn til din postkasse?

På Postens tegneserie kan du vælge mellem tegn i mange forskellige materialer og design. Du kan også nemt bestille et nyt skilt og modtage det direkte i postkassen.

Hvad er en god postkasse?

En god postkasse kan rumme både aviser og dagens mail, og du kan også have varer, der leveres direkte til din postkasse. Hvis postkassen er for lille til at imødekomme forsendelsen, skal varerne afhentes på dit nærmeste postkontor eller Post in Shop.

Hvis du har spørgsmål om placeringen af ​​postkasser, skal du kontakte kundeservice.